161 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΕΣΗΣ Αξεσουάρ για όλα τα οχημάτων

Προϊόντα

Ετοιμαστείτε για την επόμενη γενιά του Ford Ranger!

Ετοιμαστείτε για την επόμενη γενιά του Ford Ranger!

Αλεξηνέμιο

2 567 409

Αλεξηνέμιο

582,02 €1

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 104 433

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 331 596

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

60,35 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 497 418

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

57,04 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 497 410

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

57,04 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 539 413

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

68,01 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 642 333

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

66,91 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®* Νέο

2 765 485

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

57,87 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 110 138

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 718 192

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, διαφανή ClimAir®*

57,10 €2

Ford Ranger 06/2022, Για διπλοκάμπινα

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 036 853

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 104 429

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 331 594

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

60,35 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 497 416

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

57,04 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 497 408

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

57,04 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 539 411

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

68,01 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 642 331

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

66,91 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®* Νέο

2 765 483

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

57,87 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 110 130

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 110 134

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 718 188

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, μαύρα ClimAir®*

57,10 €2

Ford Ranger 06/2022, Για διπλοκάμπινα

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 596

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 602

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 592

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 599

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 619

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

1 852 672

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

1 856 561

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

69,11 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

1 880 814

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

1 880 816

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

69,11 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

1 927 034

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις εμπρός πόρτες, σε χρώμα μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 555 755

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 555 762

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 490 766

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 490 768

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 494 106

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

1 555 768

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 452

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

70,05 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

1 712 804

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

1 741 268

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις μπροστινές πόρτες, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 104 435

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 497 422

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

42,79 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 497 414

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

42,79 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 539 417

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

52,68 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 110 140

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

38,39 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 331 598

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

41,68 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 718 198

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

42,02 €2

Ford Ranger 06/2022, Για διπλοκάμπινα

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

2 331 602

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, διαφανή ClimAir®*

40,62 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 036 855

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 104 431

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 106 127

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

38,39 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 497 420

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

42,79 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 497 412

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

42,79 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 539 415

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

52,68 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 110 136

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

38,39 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 331 600

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

41,68 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 718 196

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

42,02 €2

Ford Ranger 06/2022, Για διπλοκάμπινα

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

2 331 604

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα παράθυρα στις πίσω πόρτες, μαύρα ClimAir®*

40,62 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 624

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 463

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 615

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 457

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

38,19 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 555 756

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

40,62 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 803 464

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

40,62 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 927 036

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 555 773

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

39,28 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 741 269

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

38,39 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 494 107

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

39,49 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 880 818

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

53,75 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

1 712 805

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πίσω παράθυρα, σε μαύρο ClimAir®*

39,28 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

1 815 028

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

1 815 015

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

69,11 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 569

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

1 803 462

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

70,05 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

2 170 146

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

2 170 133

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

1 852 674

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

1 772 107

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα εμπρός, σε μαύρο ClimAir®*

72,43 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα πίσω, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

2 104 574

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα πίσω, σε γκρι ανοικτό ClimAir®*

38,19 €2

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα πίσω, σε μαύρο ClimAir®*

1 772 109

Αντιανεμικά πλαϊνών παραθύρων για τα πλαϊνά παράθυρα πίσω, σε μαύρο ClimAir®*

38,39 €2

Βάση tablet

2 725 190

Βάση tablet

106,65 €1

Κάμερα στο ταμπλό 380GWX, κάμερες ταμπλό εμπρός και πίσω NEXTBASE*

2 534 404

Κάμερα στο ταμπλό 380GWX, κάμερες ταμπλό εμπρός και πίσω NEXTBASE*

461,13 €1

Κάμερα στο ταμπλό Dash Cam 66W Garmin®*

2 489 135

Κάμερα στο ταμπλό Dash Cam 66W Garmin®*

270,31 €1

Κάμερα στο ταμπλό με πλήρη υψηλή ανάλυση (HD)

2 730 087

Κάμερα στο ταμπλό με πλήρη υψηλή ανάλυση (HD)

390,30 €1

Κάμερα στο ταμπλό με πλήρως υψηλή ανάλυση (HD) και κεντρική οθόνη SYNC 4 ή/και φωνητικό έλεγχο μέσω AppLink®

2 724 126

Κάμερα στο ταμπλό με πλήρως υψηλή ανάλυση (HD) και κεντρική οθόνη SYNC 4 ή/και φωνητικό έλεγχο μέσω AppLink®

374,32 €1

Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για δύο καθίσματα Xvision (SCC)*

2 021 595

Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για δύο καθίσματα Xvision (SCC)*

325,44 €2

Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για ένα κάθισμα Xvision (SCC)*

2 021 594

Κιτ θέρμανσης καθισμάτων για ένα κάθισμα Xvision (SCC)*

163,38 €2

Κιτ καπνιστού

1 837 291

Κιτ καπνιστού

52,01 €2

Κιτ καπνιστού

2 677 783

Κιτ καπνιστού

33,77 €2

Κιτ φόρτισης Qi για τοποθέτηση μέσα στο εργοστασιακό (OE1) υποβραχιόνιο Rati*

2 409 775

Κιτ φόρτισης Qi για τοποθέτηση μέσα στο εργοστασιακό (OE1) υποβραχιόνιο Rati*

90,07 €1

Κρεμάστρα με εξάρτημα τοποθέτησης, σε χρώμα μαύρο ματ

2 448 529

Κρεμάστρα με εξάρτημα τοποθέτησης, σε χρώμα μαύρο ματ

64,64 €1

Μικροδιακόπτης για κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου της Ford

1 867 129

Μικροδιακόπτης για κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου της Ford

46,85 €1

Πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή για τον χώρο φόρτωσης

2 230 338

Πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή για τον χώρο φόρτωσης

96,09 €2

Πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή για τον χώρο φόρτωσης Navco*

1 841 959

Πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή για τον χώρο φόρτωσης Navco*

62,48 €2

Προσκέφαλο ύπνου από τεχνητό δέρμα PVC, μαύρο, με ασημί κορδόνι ACV*

2 520 207

Προσκέφαλο ύπνου από τεχνητό δέρμα PVC, μαύρο, με ασημί κορδόνι ACV*

43,04 €1

Σίτα για τα πλευρικά παράθυρα ClimAir®*

2 647 750

Σίτα για τα πλευρικά παράθυρα ClimAir®*

89,22 €1

Σίτα για τα πλευρικά παράθυρα ClimAir®*

2 647 752

Σίτα για τα πλευρικά παράθυρα ClimAir®*

89,22 €1

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

1 568 756

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

244,71 €2

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

1 744 533

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

244,71 €2

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

1 717 440

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

244,71 €2

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

1 712 806

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

244,71 €2

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

1 744 535

Σκιάδια για όλα τα πίσω παράθυρα ClimAir®*

244,71 €2

Σκιάδια για πανοραμική ηλιοροφή

1 619 455

Σκιάδια για πανοραμική ηλιοροφή

115,74 €2

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

1 707 814

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

126,18 €2

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

1 744 534

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

136,07 €2

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

1 717 441

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

129,46 €2

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

1 712 807

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

129,46 €2

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

1 744 536

Σκιάδια μόνο για τα πίσω πλαϊνά παράθυρα ClimAir®*

136,07 €2

Συμπληρωματικό φως LED για το εσωτερικό

1 488 607

Συμπληρωματικό φως LED για το εσωτερικό

71,77 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης βασικό κιτ

1 504 360

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης βασικό κιτ

454,77 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης βασικό κιτ, πίσω

1 724 804

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης βασικό κιτ, πίσω

256,00 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης ειδικό κιτ εγκατάστασης για κάθε μοντέλο

1 716 526

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης ειδικό κιτ εγκατάστασης για κάθε μοντέλο

69,71 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης ειδικό κιτ εγκατάστασης για κάθε μοντέλο

1 619 052

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης ειδικό κιτ εγκατάστασης για κάθε μοντέλο

105,38 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

2 225 436

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

212,83 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 935 219

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

227,43 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

2 028 062

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

239,03 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

2 231 907

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης εμπρός, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

196,33 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

2 225 438

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

201,54 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

2 225 442

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

194,92 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

2 225 440

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Vodafone*

201,54 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 935 215

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

183,92 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 935 216

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

183,92 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 935 220

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

249,20 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 876 560

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

270,96 €2

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

1 932 379

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης πίσω, με 4 αισθητήρες σε χρώμα μαύρο ματ Xvision (SCC)*

260,09 €2

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση  Eberspächer*

2 043 249

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση Eberspächer*

3.887,31 €2

Ford Ranger 01/2012, από 09/2015 και άνω

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση βασικό κιτ εγκατάστασης Eberspächer*

2 373 315

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση βασικό κιτ εγκατάστασης Eberspächer*

1.814,88 €2

Ford Ranger 01/2012, έως 08/2015

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση κιτ επέκτασης για αυτόματο κλιματισμό Eberspächer*

1 801 360

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση κιτ επέκτασης για αυτόματο κλιματισμό Eberspächer*

196,95 €2

Ford Ranger 01/2012, έως 08/2015

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

2 677 056

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

1.887,76 €2

Ford Ranger 06/2022, Raptor με κινητήρα Ecoboost 3.0 λίτρων (288 ίππων)

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

2 674 621

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

1.601,55 €2

Tourneo Connect 02/2022, Για οχήματα με κινητήρα 1.5i EcoBoost (114 ίππων).

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

2 677 054

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

1.819,08 €2

Ford Ranger 06/2022, Για οχήματα με κινητήρα 2.0i EcoBlue (170 και 213 ίππων) εκτός του Raptor.

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

2 674 619

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση με κιτ εγκατάστασης. Eberspächer*

1.601,55 €2

Tourneo Connect 02/2022, Για οχήματα με κινητήρα EcoBlue 2,0 λίτρων (102 και 122 ίππων)

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση πρόσθετο κιτ εγκατάστασης Eberspächer*

1 828 191

Σύστημα θέρμανσης κατά τη στάθμευση πρόσθετο κιτ εγκατάστασης Eberspächer*

323,39 €2

Ford Ranger 01/2012, έως 08/2015

Τηλεχειριστήριο για το καλοριφέρ στάθμευσης Τηλεχειριστήριο EasyStart+ Eberspächer*

2 582 966

Τηλεχειριστήριο για το καλοριφέρ στάθμευσης Τηλεχειριστήριο EasyStart+ Eberspächer*

493,45 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 503

Υποβραχιόνιο Rati*

136,14 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 498

Υποβραχιόνιο Rati*

126,99 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 501

Υποβραχιόνιο Rati*

137,50 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 499

Υποβραχιόνιο Rati*

131,32 €2

Ford B-MAX 01/2012, έως 08/2014

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 504

Υποβραχιόνιο Rati*

156,23 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 505

Υποβραχιόνιο Rati*

142,18 €2

Υποβραχιόνιο  Rati*

2 025 502

Υποβραχιόνιο Rati*

137,50 €2

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

2 464 176

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

161,61 €2

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

2 464 180

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

161,61 €2

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

2 464 172

Υποβραχιόνιο με ενσωματωμένη υποδοχή USB για τη φόρτιση της μπαταρίας φορητών συσκευών

161,61 €2

Υποβραχιόνιο τύπου "Armster 2" Rati*

2 025 500

Υποβραχιόνιο τύπου "Armster 2" Rati*

131,32 €2

Ford B-MAX 01/2012, Εκτός από τα μοντέλα με συρόμενη κεντρική κονσόλα, από 09/2014 και άνω

Υποβραχιόνιο τύπου "Armster στάνταρ" Rati*

2 113 108

Υποβραχιόνιο τύπου "Armster στάνταρ" Rati*

81,39 €2

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1 Rati*

2 227 703

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1 Rati*

154,71 €2

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1 Rati*

2 330 781

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1 Rati*

160,62 €2

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

2 554 709

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

129,28 €2

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

2 554 707

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

129,28 €2

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

2 554 705

Υποβραχιόνιο τύπου Armster OE1, χωρίς ενσωματωμένη υποδοχή USB

129,28 €2

Φίλτρο καθαρισμού του αέρα

2 485 741

Φίλτρο καθαρισμού του αέρα

58,85 €1

Χρονοδιακόπτης συστήματος θέρμανσης κατά τη στάθμευση Χρονοδιακόπτης EasyStart Eberspächer*

2 675 366

Χρονοδιακόπτης συστήματος θέρμανσης κατά τη στάθμευση Χρονοδιακόπτης EasyStart Eberspächer*

186,58 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 730 289

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

934,94 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 730 291

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

934,94 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 480 128

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

914,36 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 480 115

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

914,36 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 480 117

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

914,36 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

2 480 126

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης

914,36 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης με ενσωματωμένες κάμερες εμπρός και πίσω Νέο

2 758 197

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης με ενσωματωμένες κάμερες εμπρός και πίσω

1.482,98 €1

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης με ενσωματωμένες κάμερες εμπρός και πίσω Νέο

2 759 551

Ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης με ενσωματωμένες κάμερες εμπρός και πίσω

1.528,98 €1

1 Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη.

2 Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) της Ford Motor Hellas. H τιμολογιακή πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη. Απευθυνθείτε στους Επίσημους Εμπόρους Ford για πρόσθετες χρεώσεις τοποθέτησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να απαιτούνται επίσης και άλλα εξαρτήματα.

*Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο της Ford. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® είναι εμπορικά σήματα της Ford ή θυγατρικών εταιρειών της.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους εμπόρους της Ford. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας του αυτοκινήτου σας. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

" " " "