Πολιτική εμπιστευτικότητας

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ford Motor Ελλάς («Ford», «εμείς», «μας» ή «εμάς») αντιμετωπίζει τις πληροφορίες που συλλέγονται (τα «προσωπικά δεδομένα» σας) όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο (ο «ιστότοπος») ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτόν.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει, επίσης, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν προμηθεύεστε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου μας.

Επιπλέον της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Ford (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εφαρμογών της Ford) διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, οι οποίες περιγράφουν αναλυτικότερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρεστε στις οδηγίες λειτουργίας που σας δίνονται ή, αν είναι απαραίτητο, στην αντίστοιχη εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί το όχημά σας.


Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να γνωστοποιηθούν:

Προκειμένου να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας έναντι του νόμου για την παροχή δεδομένων εκπομπών ρύπων, συλλέγουμε πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου ή/και ρεύματος που κάνετε και τα διαβιβάζουμε μαζί με τον αριθμό ταυτοποίησης του οχήματός σας (Vehicle’s Identification Number ή VIN) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του μόντεμ που είναι τοποθετημένο στο όχημά σας (αν έχετε διασυνδεδεμένο όχημα) ή/και κατά τη συντήρηση ή επισκευή του οχήματός σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις διευθύνσεις επικοινωνίας που δίνονται στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων».


Διασυνοριακή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και μπορούν να διαβιβαστούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), καθώς και σε χώρες εκτός ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ). Οι χώρες στις οποίες διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μην παρέχουν πλαίσιο προστασίας δεδομένων το οποίο να είναι επαρκές σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ, η Ford θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις της έναντι του νόμου, για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται επαρκώς, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαβιβάζονται. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τη λήψη από οποιονδήποτε τρίτο έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα συμβατικών διαβεβαιώσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τουλάχιστον στον βαθμό που προστατεύονται εντός ΕΟΧ. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που η Ford προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ ή για τις εγγυήσεις που δίνονται από τη Ford σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση διαβίβασής τους είναι διαθέσιμες αν το ζητήσετε.

Τι προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται

Η Ford συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τον ιστότοπο:

Ο ιστότοπός μας σας δίνει τη δυνατότητα να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, όπως:

Επιπλέον, η Ford διατηρεί το δικαίωμα να αντιπαραβάλλει τα δεδομένα που έχει διαθέσιμα – στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο – με πληροφορίες από τρίτους όπως διαφημιστικές εταιρείες, με πληροφορίες που συλλέγονται ή αντλούνται από δημόσια διαθέσιμες πηγές για εσάς, τα ενδιαφέροντά σας και την κοινωνική και την οικονομική σας κατάσταση, καθώς και με στοιχεία αναγνώρισης και στοιχεία επικοινωνίας online.

Η Ford μπορεί, επίσης να υποχρεούται από τον νόμο να επεξεργαστεί συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Μπορεί επίσης να υποχρεούμαστε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στα πλαίσια σύμβασής μας μαζί σας. Εάν δεν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα, αυτό μπορεί να μην επιτρέψει ή να καθυστερήσει την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.


Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τον ιστότοπο:

Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αναγνωρίσιμη μορφή, για όσο είναι εύλογα απαραίτητο για την ικανοποίηση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται και όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες νομικές και τυπικές υποχρεώσεις μας. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα σας θα αποθηκεύονται επομένως για όσο ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Νόμιμοι λόγοι για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας

Υπάρχουν διάφοροι νόμιμοι λόγοι στους οποίους βασίζεται η Ford για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Η Ford επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις εξής περιπτώσεις:

Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Η Ford διατηρεί το δικαίωμα να ενσωματώνει τα προσωπικά δεδομένα σας και να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τους παραπάνω σκοπούς και:

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για βελτιστοποίηση της στρατηγικής πωλήσεων, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προώθησης και υποστήριξης πελατών από τη Ford, διενέργεια αναλύσεων αγοράς, εντοπισμό προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς και επικοινωνία μαζί σας για σχετική ενημέρωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοματοποιημένες αποφάσεις της Ford μπορεί να έχουν νομικές ή ανάλογες επιπτώσεις για σας. Όμως, η Ford θα πάρει τέτοιες αυτοματοποιημένες αποφάσεις μόνο:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εσείς μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή να ζητήσετε την εξέταση των αυτοματοποιημένων αποφάσεων από εκπρόσωπο.

Συλλογή δεδομένων από άλλες πηγές

Η Ford είναι αφοσιωμένη στην εξατομίκευση της επικοινωνίας και της επαφής μαζί σας, όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επομένως, η Ford διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για σας που αντλεί από δημόσια διαθέσιμες πηγές και τρίτους (δείτε την παραπάνω ενότητα «Τι προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται» για να προσδιορίσει ποια προϊόντα και υπηρεσίες της Ford μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και διαφήμισης μπορεί να αναλύσουν δεδομένα που συλλέγουν από το διαδίκτυο και άλλες πηγές για να αντλήσουν πληροφορίες για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά σας, όπως σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε και τι είδους προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Ford μπορεί (σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας που έχετε επιλέξει) να σας παρέχει πληροφορίες για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα για σας για να ενημερώσει τα συνεργεία της αν επικοινωνήσετε μαζί τους. Η Ford μπορεί, επίσης, να συνεργαστεί με τρίτους για να προβάλει διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή, αν έχετε συμφωνήσει στη χρήση cookies, κατά την περιήγησή σας στο Internet και την επίσκεψή σας σε άλλες ιστοσελίδες. Εάν θέλετε να αποσύρετε την επιλογή σας να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, παρακαλούμε δείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων».


Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

Ως φυσικά πρόσωπα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για σας από τη Ford και τον σκοπό για τον οποίο έχουν αποθηκευτεί, καθώς και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και, αν χρειαστεί, τη διόρθωσή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση από τη Ford των προσωπικών δεδομένων σας, για παράδειγμα στην επικοινωνία για έρευνα αγοράς ή στη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, καθώς και να ζητήσετε τη διακοπή ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τη λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή για να τα διαβιβάσετε σε άλλα πρόσωπα (αυτό αναφέρεται συχνά ως «φορητότητα δεδομένων»).

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (δείτε την ενότητα «Νόμιμοι λόγοι για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας»), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, αν επιθυμείτε πρόσβαση στα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα η Ford για σας ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε άλλα από τα δικαιώματα που σας παρέχονται βάσει των παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Ford Motor Ελλάς
Τατοΐου 121
144 52 Μεταμόρφωση
Ελλάδα
Τηλ. +30 210 5709900
E-mail: dpeurope@ford.com

Παρακαλούμε, ενημερώστε τη Ford αν θέλετε να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, σε περίπτωση αλλαγών ή σφαλμάτων στα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα η Ford.

Η Ford έχει ορίσει οργανισμό υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στη διεύθυνση dpeurope@ford.com.

Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από τη Ford, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε πρώτα με τη Ford. Φυσικά, μπορείτε πάντα να απευθύνετε τα παράπονά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Άλλοι ιστότοποι και κοινωνικά δίκτυα

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και για τους οποίους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν μπείτε σε άλλους ιστοτόπους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που διατίθενται, οι φορείς αυτών των ιστοτόπων μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες για σας, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από την παρούσα.

Ο ιστότοπος μπορεί να σας παρέχει την επιλογή να μοιραστείτε ή να ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. επιλογές «κοινοποίηση», «μου αρέσει» ή «ακολουθήστε») πληροφορίες για τη Ford, τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

Σας παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα για να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον στα μέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να σας δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστείτε και να ακολουθήσετε γνώμες, ειδήσεις και υποδείξεις του ιστοτόπου με τις επαφές σας. Πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι όταν τα προσωπικά δεδομένα δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγονται από τον πάροχο των μέσων και να είναι δημόσια διαθέσιμα, όπως για παράδειγμα στις μηχανές αναζήτησης.

Πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου τον οποίο επισκέπτεστε και κάθε κοινωνικού δικτύου που χρησιμοποιείτε για να κοινοποιείτε πληροφορίες, έτσι ώστε να κατανοείτε τις πρακτικές απορρήτου τους.

Σε ορισμένα σημεία του παρόντος ιστοτόπου, μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Google reCAPTCHA για να γίνει έλεγχος ταυτότητας και να εξασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου από αυτόνομο πρόγραμμα bot.

Για να κάνει αυτούς τους ελέγχους, η Google συλλέγει πληροφορίες υλικού και λογισμικού, όπως δεδομένα συσκευών και εφαρμογών.

Η Google είναι ανεξάρτητη εταιρεία και τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτήν υπόκεινται στη δική της πολιτική απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση http://www.google.com/privacy.html και τη σημείωση της Google «ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η GOOGLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ» στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners/ για να καταλάβετε πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται τα δεδομένα.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ατόμων κάτω των 16 ετών

Δεν επεξεργαζόμαστε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 16 ετών. Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, π.χ. για διαφημιστικούς σκοπούς, η Ford υποθέτει ότι είστε άνω των 16 ετών.

Τροποποιήσεις σε αυτή την Πολιτική

Η Ford διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ford θα σας ενημερώσει για τις τροποποιήσεις. Εάν οι τροποποιήσεις αυτές είναι σημαντικές, η Ford θα σας ενημερώσει εγκαίρως για να σας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. να αρνηθείτε την επεξεργασία τους).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® είναι εμπορικά σήματα της Ford ή θυγατρικών εταιρειών της.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν. Η παρούσα διαδικτυακή έκδοση περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με το δικό τους διακριτικό σήμα ή επωνυμία. *Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, για τα οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι εγγύησης, σχετικές λεπτομέρειες για τους οποίους μπορείτε να βρείτε είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της εγγύησης που εμφανίζεται με κάθε προϊόν είτε από τους επίσημους εμπόρους της Ford. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας του αυτοκινήτου σας. Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

" " " "